Jdi na obsah Jdi na menu

SVAZ ZÁCHRANNÝCH BRIGÁD KYNOLOGŮ ČR je občanským sdružením zabývající se záchrannými pracemi pomocí speciálně vycvičených psů. Jejich výcvik je veden k vyhledávání živých i mrtvých osob v nejrůznějších prostředích. V zimních podmínkách jde převážně o hledání osob zapadlých ve sněhu nebo zavalených v lavině, v letním čase pak vyhledávání osob zatoulaných a ztracených v nepřístupných terénech, většinou dětí nebo starších osob. Specifickou kapitolu tvoří nejmladší odvětví záchranářské kynologické činnosti, kterou je vyhledávání utonulých osob pod vodní hladinou za pomoci člunů, na jejichž přídi leží pes a čicháním po hladině lokalizuje utonulého. Vedením tohoto speciálního druhu výcviku jsou pověřeni Jihočeši, kteří na toto téma konají každoročně výcvikové kursy vodních prací. Těžiště záchranného výcviku psů však hlavně tvoří vyhledávání zavalených osob v sutinách nejrozmanitějšího druhu. Ve středoevropských podmínkách se převážně jedná o prohledávání zřícených rodinných domků po výbuchu plynu, sesutých staveb, likvidace nejrůznějších továrních havárií apod. Při pomoci v zahraničí jde pak hlavně o působení po zemětřesení, jako byly tragické události roku 1999 v Turecku nebo na Taiwanu. Svaz při této činnosti úzce spolupracuje s Hasičským záchranným sborem, Policií a všemi dalšími organizacemi podobného zaměření, jako je Horská služba, Vodní záchranná služba, Letecká záchranná služba, Adra, Český červený kříž a další.

 

SVAZ ZÁCHRANNÝCH BRIGÁD KYNOLOGŮ ČR je členěn do krajských brigád, které fungují na území jednotlivých regionů. Jejich činnost je řízena sedmičlenným prezidiem svazu, voleným jednou za pět let celostátním s jezdem, které je v období mezi sjezdy výkonným orgánem. Nejvyšším orgánem svazu v období mezi sjezdy je plénum svazu, složené z členů prezidia a statutárních zástupců všech krajských brigád. Z momentálně nejlépe vycvičených členů svazu je sestavována a průběžně doplňována Pohotovostní jednotka SZBK, která je připravena kdykoli na vyzvání se dostavit k zásahu nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Pro tyto účely jsou psovodi i psi připravováni nejen po stránce odborné, ale i psychologické a zdravotní.

 

 Vedoucí brigády:
 Edita Labíková, tel.:
773 686 639

 e-mail: Edita Labíková

  Výcvikář:
  Dagmar Kopencová , tel.:
602 323 561

  e-mail: Dagmar Kopencová

 Pokladní:
 
Vít Horáček, tel.:
604 294 545

  e-mail: Vít Horáček

  Hospodář:
  Vít Horáček , tel.: 
604 294 545
  e-mail: Vít Horáček

  Správce webu:
  
Stanislav Stránský   
  e-mail: 
Správce webu

Číslo účtu Středočeské ZBK je 0001238379/0800 (Česká spořitelna)

Sídlo ZBK středočeského kraje
Středočeská brigáda

Stiborova 283
503 04 Černožice
 

e-mail : ZBK středočeského kraje